domingo, 4 de octubre de 2009

PRIMERA AVALUACIÓ: Activitat 4

  • ESQUEMA:
    Mètode de saber científic


PRIMERA AVALUACIÓ: Activitat 3


EXERCICIS PÀGINA 17

· Escriu una definició de saber utilitzant les teves pròpies paraules.
- Tenir una sèrie de coneixements adquirits i entessos, de manera que la persona sigui capaç d’explicar-li a algú.


· Què significa que les dades de l'experiència han d'incloure's sempre en un context teòric que les faci intel·ligibles?
-Primer captem els indicis amb els sentits, però com a éssers racionals, mecànicament ho relacionem amb la raó i d’aquesta obtenim les nostres conclusions.


· Quin tipus d'experiència, d'entre les anomenades, pot produir contemplar un quadre? Descriu-la.
- Podriem dir que es dones dos experiències oposades, la realitat i allò abstractel. La bellesa del quadre ens atrau o no, però ñes plenament estètica. En canvi, possiblement el pintor a volgut plasmar en el quadre algún sentiment o experiencia, que ho podem relacionar amb la vida, un fet real.


· Hi ha alguna relació entre el saber científic i el tècnic? Justifica la teva resposta.
- Estan molt relacionats entre ells ja que sense el saber tècnic la ciència no podria avançar, l’experimentació que es dóna amb la tecnología li proporciona a la ciència els estris necessaris i la maquinaria. D’altra banda, gran part de la tecnología disposa de coneixements científics.

PRIMERA AVALUACIÓ: Activitat 2


  • QUÈ ÉS LA FILOSOFIA?
La Filosofia no és una ciència exacta, tampoc un conjunt de coneixements que es poden adquirir. És aprendre a reflexionar a admetre que no sabem res, és voler cercar respostes. La Filosofia, segons indica la mateixa paraula és l’amorper la saviesa. El saber bàsicament s’adquireix estudiant, observant, vivint la pròpia vida i no perdre cap detall d’allò que és important, tot i que mai ningú serà capaç de dir que plau de saber totes les respostes.
Tots els factors anteriors m’han portat a una conclusió per definir des del meu punt de vista que és: La Filosofia és l’estudi de tot el que ens envolta, no només físicament en l’espai sinó també en el nostre interior, no té límits de temes. És el conjunt de totes les preguntes que l’ésser humà pot formular-se, el recull de tots els perquès y coms. És donar voltes en cercles ja que cap teoria es pot comprovar.
En la meva opinió tots hem de ser filòsofs davant la nostra vida, ser capaços de viure-la sabent que no sabem res d’ella. Però no ens hem d’aprofitar d’aquesta actitut de “Jo no sé res”, ignorant totes les nostres inquietuts. Trobar respostes a les nostres preguntes pot ser un bon fi si durant el camí hem establert una relació propera amb la cultura, però mai serà la finalitat absoluta.
Quan tenim contacte amb la Filosofia? Quan tenim més preguntes que abans, quan apareix la nostra curiositat per allò que ignorem.

PRIMERA AVALUACIÓ: Activitat 11-Defineix en un màxim de tres línies que entens per filosofía. Conjunt de conceptes universals, sorgits dels perquès de tots els quelcoms de la vida i més enllà. Per mi la filosofia es el voler saber, preguntar-se i acceptar en ocasions no trobar resposta.

2- Quins temes tracta? Tots els temes, la vida, l’home, l’existència de l’home

3- Qui era Sòcrates? Què en saps? Filòsof de l’antiga Grècia i que és un dels principals representants de la filosofía grega.

4- Quan va sorgir el pensament occidental? Segle VI a.C.

5- Perquè existim? Existim gràcies a l’atzar i la ciència, el perquè de la nostra existència es una pregunta que no podrem contestar amb una resposta cocherent y demostrable.

6- Perquè existeix la política? És el govern del poble i s’encarrega d’organitzar els ciutadans d’un lloc, pel bon funcionament d’aquest mateix.

7- Creus que t'has de comportar seguint uns valors? Si. A través dels valors que nosaltres escollim com actuar, podem forjar una part del nostre carácter que no fa per condicionament. Els valors són virtuds que ens ajuden a créixer com a persones.

8- Creus que ets un bon ciutadà? Raona la resposta.Crec que si. Seguint les normes de respecte entre els altres ciutadans i per la ciutat o hi ha d’haver cap problema.

9- Esmenta 5 filòsofs. Immanuel Kant, Aristòtil, Plató, Jean-Paul Sartre i Carl Max

10- Perquè l'ésser humà necessita la cultura?Per evolucionar i no viure com retrògrades, és a dir donar pas a un avenç com a éssers racionals, enriquint i fent ús dels nostres coneixements.

11- Som lliures? Si. Tenim una llibertat molt debatida ja que comporta unes repercusions que fan que no siguin una llibertat absoluta. Tot i així, tenim l’oportunitat de poder escollir entre diverses opcions.

12- Què es la bellesa?És una qualitat o característica que plau universalment. Però tot i així es un concepte molt subjectiu.